HVORFOR MATEMATIKK?

Barn som leker med tall lærer seg å stole på dem. Bruke dem. Nysgjerrigheten er medfødt, og du lærer aldri så fort og så mye som du gjør i årene før du begynner på skolen. Å lære om tall og telling gjennom lek, gjør barnet kjent med tallene – og trygg på dem før skolestart.

 

Les mer om hvordan du vekker barnets interesse for matematikk

TALLFORSTÅELSE

Mange små barn har lært å ramse opp tall – kanskje til tre, fem eller ti – men det betyr ikke at de har full forståelse av hva tallene representerer.
Det er mange biter som skal på plass for å utvikle en rik tallforståelse, og for å få en god utvikling er det nødvendig at barnet får erfaringer fra møter med tall og tallbegreper i ulike sammenhenger.

Les mer om tallforståelse

BARNETS TALLBEGREPSUTVIKLING

Det er skrevet tykke bøker om barns tallbegrepsutvikling. Her kan du lese om noen av de mest sentrale hovedtrekkene.

Les mer om begrepsutvikling

FÅ HELE 1-2-3 SERIEN DIGITALT FOR KUN 299!