BARNET MØTER TALL OG TALLBEGREPER GJENNOM LEK OG GJØREMÅL

Vi bruker alle matematikk daglig, kanskje uten å tenke over det. Vi bruker det når vi handler, kjører bil, lager mat, leser tabeller, fyller ut skjema, betaler regninger, passer tiden – ja, listen kan bli veldig lang. Mange av disse tingene hører voksenlivet til, men også i små barns hverdag er matematikken sentral, om enn på en litt annen måte.

Gjennom lek og hverdagsaktiviteter møter barnet tallord, tallmengder, tallsymboler og mye annen matematikk. Som voksne kan vi gi barn et godt grunnlag og en god start for videre utvikling ved å bli oppmerksomme på, skape rom for og støtte barnas interesse og nysgjerrighet overfor matematikk. Noen voksne vegrer seg for å engasjere seg i barnets matematikkstimulering fordi de er engstelige for å ikke strekke til, å ikke kunne nok, gjøre feil osv.

Erfaring viser at engasjement fra barnets nære voksenpersoner har positiv effekt på barnets utvikling uansett hvilken matematisk bakgrunn den voksne har. En forutsetning er selvsagt at alt skjer på barnets premisser, og at det oppleves som lystbetont fra de involverte.

Helt fra vi er nyfødte omgir vi oss med tall og beslektede begreper. Jeg, for eksempel, ble født 2 uker for tidlig, veid til 3,2 kg og målt til 48 cm lang. Vi bodde 6 km fra sykehuset, i et hus på 170 m2, og jeg ble født inn i en familie på 4. Far drakk 1 liter vann for å roe nervene sine under fødselen, og avisen med fødselsannonsen min i kostet 6 kroner. Etter få uker lærte jeg å beregne avstanden til leken jeg ville gripe. Da jeg var 0,5 år, drev jeg foreldrene mine til vannvidd ved å teste ut gravitasjonsteorien, dvs. jeg slapp skjeen i gulvet om og om igjen for å se den falle. Nesten alt rundt oss handler jo om tall, avstander, mengder og tidsbegreper!