MER ENN BARE TALL

Hver bok vektlegger emner som støtter opp under barnas naturlige nysgjerrighet for matematikk.

1 boken min – En og mange
2 boken min – To og par
3 boken min – Tre og størrelsesord
4 boken min – Fire og former
5 boken min – Fem og fingertelling
6 boken min – Seks og tallbilder
7 boken min – Sju og ukedager
8 boken min – Åtte og alder
9 boken min – Ni og plassering
10 boken min – Ti og tiervennene
11 boken min – Elleve og sammenligning
12 boken min – Tolv og klokken
13 boken min – Tretten og penger
14 boken min – Fjorten og volum og vekt
15 boken min – Femten og om pluss og minus

Foran i bøkene finner du informasjon som er spesielt rettet mot deg som skal lese sammen med barnet. Her kan du lese litt om hvilke matematiske tema som vektlegges i akkurat denne boken. Du får også vite hvorfor temaene er valgt, og hvordan de passer inn i barnets begrepsutvikling. Vi håper dette vil være et godt verktøy for å forstå læreprosessen barnet ditt befinner seg i.

Bakerst i hver bok finner du forslag til samtaler og aktiviteter som du kan bruke til å støtte barnets læring av det som er tema for boka.