VEKK BARNETS INTERESSE FOR MATEMATIKK!

Små barn møter tallord, tallmengder, tallsymboler og mye av det andre som senere i livet kalles matematikk gjennom lek og hverdagsaktiviteter.

De triller terninger og teller, sorterer, ordner, er opptatt av alder, størrelse, antall og former. Du ser det når de leker med dyrefigurer eller kosedyr. Det har lenge vært vektlagt å fremelske barns leselyst og læring, men også barns lek med tall, mengder og former m.m. trenger oppmerksomhet for å få best mulige vekstvilkår.

ET INSPIRERENDE OG NYTTIG VERKTØY

Min første 1-2-3 er et inspirerende verktøy som vil hjelpe deg å spille på lag med barnets naturlige nysgjerrighet for all den ”matematikken” som finnes i hverdagen. Med morsomme fortellinger og gøyale aktiviteter vil Min første 1-2-3 gi barnet mange møter med tall og telling i ulike former og sammenhenger. Dette vil være til glede og nytte for barnet her og nå, samtidig som det vil gi et supert grunnlag for senere læring!

Elin Reikerås er fagkonsulent og medforfatter

Reikerås har i over 15 år arbeidet med og forsket på små barns matematiske utvikling og har skrevet en rekke artikler og bøker i tilknytning til dette arbeidet, bl.a. ”Det matematiske barnet”. Hun har en doktorgrad i matematikk, og har arbeidet med matematikk innen lærerutdanningen siden 1990. Hun har også vært sterkt delaktig i den delen av rammeplanen som omhandler barn og matematikk.

 

MATTEN MÅ BEGYNNE I BARNEHAGEN

Den nye rammeplanen for førskolelærerutdanningen må legge mer vekt på tallforståelse. – Små barn er interessert i å regne, og denne interessen må stimuleres fra barnehagealder, sier Lasse Kolstad, nestleder i seksjon barnehage i Utdanningsforbundet. Forbundet har nå levert sin høringsuttalelse til Utdanningsdepartementet.

Kolstad er opptatt av at forslag til ny rammeplan for førskolelærerutdanningen i det hele tatt ikke omtaler temaet tallforståelse i matematikkplanen.

– Vi må ta utgangspunkt i at barn er nysgjerrige og kreative og disse egenskapene må trekkes inn i fagplanene for matte, naturfag, musikk og samfunnsfag. Det er ikke gjort i departementets forslag, sier Lasse Kolstad. Han legger til at barn gjennom leken gjør erfaringer og lærer komplekse begreper som brukes i matte. Det gjelder både forståelsen av form, posisjon, mål og vekt og tallbegreper.

kilde: utdanningsforbundet.no